Voorlopig bleef het monetaire beleid op koers wat betreft de reporente en de beleidskoers. Maar het bereikt snel een keerpunt

Tussen nu en december hoopt de RBI dergelijke fondsen fors te verminderen. Als de groei- en inflatieprognoses stand houden, zullen de omgekeerde repo-rentes in december waarschijnlijk stijgen, gevolgd door de repo-rentes in februari.

De MPC handhaafde zijn prognose voor een BBP-groei van 9,5 procent voor het lopende boekjaar en voorspelde ook een sterke groei van 7,8 procent voor het volgende boekjaar (2022-23).

Bij de vijfde tweemaandelijkse beleidsevaluatie van 2021 had het Monetary Policy Committee (MPC) van de Reserve Bank of India zijn taak uit handen genomen. In tegenstelling tot verschillende gelegenheden in het verleden, toen de MPC unaniem besliste aan één kant van de afweging tussen groei en inflatie – herhaaldelijk de rentetarieven tegenhouden en de markt overspoelen met liquiditeit om het economisch herstel op gang te brengen, terwijl de inflatie zacht werd aangepakt – waren de ontwikkelingen van de afgelopen maanden hebben ertoe geleid dat die consensus ongrijpbaar is geworden. Moet de RBI haar standpunt bijstellen van accommoderend naar neutraal, en zo haar voorkeur voor het ondersteunen van groei boven het beperken van de inflatie terugdraaien? Moet het de repo-rente verhogen (de rente die RBI commerciële banken in rekening brengt wanneer het geld aan hen leent) om de inflatie beter te beheersen?

De MPC handhaafde zijn prognose voor een BBP-groei van 9,5 procent voor het lopende boekjaar en voorspelde ook een sterke groei van 7,8 procent voor het volgende boekjaar (2022-23). Ook op het inflatiefront was het nieuws zonnig. De MPC verlaagde zijn inflatieprognose aanzienlijk van 5,7 procent naar 5,3 procent voor het lopende boekjaar. Het is echter opmerkelijk dat de verlaging meer een weerspiegeling is van de lagere inflatie in de afgelopen maanden, terwijl de RBI de inflatieprognose voor de komende twee kwartalen (oktober tot maart) niet heeft teruggeschroefd. Dus, met een dalende inflatie en een aanhoudende groei, deed de MPC wat was voorspeld - het bleef op koers voor zowel de reporente als de beleidskoers om een ​​koorddans te maken tussen het beheersen van de inflatie en tegelijkertijd de groei te ondersteunen.

Tegelijkertijd is het echter duidelijk dat het monetaire beleid snel een keerpunt bereikt waarna de rente zal gaan stijgen. De gouverneur kondigde ook aan dat de RBI de omgekeerde repo-rente zal gebruiken - de rente die banken verdienen wanneer ze hun geld bij de RBI parkeren - om de overtollige liquiditeit in het systeem op te nemen. Commerciële banken hebben maar liefst Rs 9,5 lakh crore bij de RBI geparkeerd en het suggereert dat dit geld niet wordt gebruikt om zinvolle economische activiteiten te financieren. Als een dergelijke hoge liquiditeit niet uit het systeem wordt gehaald, kan dit alleen maar leiden tot zeepbellen in activaprijzen, zoals hoge vastgoedprijzen. Tussen nu en december hoopt de RBI dergelijke fondsen fors te verminderen. Als de groei- en inflatieprognoses stand houden, zullen de omgekeerde repo-rentes in december waarschijnlijk stijgen, gevolgd door de repo-rentes in februari.Dit hoofdartikel verscheen voor het eerst in de gedrukte editie op 12 oktober 2021 onder de titel ‘Op het slappe koord’.